Over ons

Stichting voor Cultuur en Participatie Rotterdam (CCPR) heeft ten doel het bevorderen van het welzijn en maatschappelijke participatie van bewoners in Delfshaven (Rotterdam). Alsmede het leveren van een bijdrage aan het goed laten functioneren van de samenleving. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk toe kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:

  1. Het organiseren van activiteiten op het gebied van onderwijs, vorming, welzijn, cultuur participatie en religie;
  2. Het gevraagd en ongevraagd adviseren op relevante terreinen binnen het doel van de stichting;
  3. Alle ander wettelijke middelen, welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.