Cultuur

Een doelstelling van Centrum Arrahma is mensen kennis te laten maken met andere culturen. Door mensen kennis te laten maken met elkaars culturen, ontstaat er meer begrip voor elkaars opvattingen en meningen. Ook ontstaat er hierdoor meer cohesie binnen de samenleving. Men leeft hierdoor met elkaar en niet langs elkaar.

Centrum Arrahma wil bovenstaande realiseren door het organiseren van activiteiten zoals:

- Interreligieuze bijeenkomsten

- Workshops

- Voorlichting

- Iftars

- Lezingen

Workshop Marokkaans cultuur en kalligrafie:

Een mooie project voorbeeld hiervan is de 'Workshop Marokkaans Cultuur en kalligrafie'. In samenwerking met het Marnix College wordt aan de leerlingen een 'Workshop Marokkaans Cultuur en kalligrafie' gegeven. De leerlingen krijgen een presentatie over de Marokkaans cultuur en hierna een workshop in het schrijven van eigen naam in Arabisch kalligrafie. De workshop kalligrafie wordt gegeven door de in Delfshaven bekende kunstenaar en kalligraaf Said Idrissi.