Lezingen

In de gebedsruimte worden ook lezingen en voorlichtingen gehouden. De lezingen hebben voornamelijk betrekking op religieuze vraagstukken. Hierbij wordt niet geschuwd om actuele en maatschappelijk vraagstukken te behandelen. Denk hierbij aan:

- Vrouwenrechten

- Gezondheid

- Discriminatie en racisme

- Dialoog

- Maatschappelijk betrokkenheid

- Participatie