Participatie

Participatie is een belangrijke speerpunt binnen Centrum Arrahma/CCPR. Doelbewust hebben wij ervoor gekozen om het woord participatie in de naam van de stichting op te nemen. Dit om aan te geven hoe belangrijk het is dat mensen binnen een samenleving participeren. Participeren om een bijdrage te leveren aan de samenleving, maar ook om ervoor te zorgen dat men geen sociale isolement kent en een gevoel van eigenwaarde voelt.

Binnen de stichting zijn rond de 40 vrijwilligers actief. Bijna allemaal wijkbewoners die een bijdrage willen leveren aan de wijk. Zonder deze vrijwilligers kunnen wij geen activiteiten organiseren.

 

 

 

Naast het activeren van vrijwilligers, organiseert de stichting ook verschillende activiteiten om de bezoekers van de stichting te activeren. Denk hierbij aan:

- Voorlichting

- Lezingen