Centrum Arrahma

Verbouwing centrum Arrahma

Salaam aleikoem broeders en zusters,

Hieronder een korte video aangaande de verbouwing van centrum Arrahma/CCPR. Alhamdoeilillah is de verbouwing vergevorderd. De verbouwing is grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd. Wij vragen daarom Allah het van iedereen te accepteren die een bijdrage heeft geleverd.

“Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, en die de Salaat onderhoudt en de Zakat geeft en die niemand vreest dan Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleiden zullen behoren”. (Sura At-Taubah 9:18).

Uw donaties kunt u schenken via onderstaande link. https://www.centrumarrahma.nl/donaties

Gebedsoproep en een kort woord aan de buurtbewoners.

In deze roerige tijd, heeft het centrum de oproep voor het vrijdaggebed buiten laten klinken. De oproep is symbolisch van aard. Het is voorgedragen door onze vrijwilliger Abdelmalek Douhdouh. Onze dank voor zijn mooie stem!. Klik hieronder voor de oproep.

De voorzitter van het centrum, Mustafa Talib, heeft een kort woord gericht aan de omwonenden. In dat woord heeft hij uitgelegd waarom de oproep wordt gedaan. Hij is verder ingegaan op de verantwoordelijkheid van het centrum in de samenleving. Klik hieronder voor het woord.

Delfshaven Helpt heeft laptops in bruikleen voor scholieren.

Hebben uw kinderen moeite met onderwijs op afstand omdat u geen computer in huis heeft?.

Delfshaven Helpt ondersteunt leerlingen in Delfshaven die geen laptop of computer hebben. In overleg met school kan er een laptop in bruikleen worden gegeven. Wilt u meer weten?.

Bel dan naar 010-7470022 of stuur een mail via www.delfshavenhelpt.nl.