Gebedsruimte

Naast de sociaal- en culturele activiteiten is er ook binnen de stichting ruimte voor spiritualiteit. Hiervoor is een gebedsruimte ingericht en kunnen moslims hier 5 keer per dag het gebed doen. Voor de moslims in de wijk is dit handig aangezien zij in de buurt kunnen bidden. Vooral de ouderen in de wijk die slecht ter been zijn hebben hier baat bij aangezien zij niet ver hoeven te lopen naar een moskee.

Voor de wijkbewoners is het ook een ontmoetingspunt waar men elkaar ontmoet en ziet. Vooral de mensen die behoefte hebben aan contact is dit een mooie plek. Sociale isolement en eenzaamheid wordt hiermee voorkomen. In de ruimte leert men elkaar kennen en worden wijkgebonden contacten gelegd. 

Ook in de vrouwenruimte zijn contacten en ideeën ontstaan. Vrouwen die elkaar tijdens het gebed hebben leren kennen zijn van hieruit begonnen met het organiseren van naailessen en Arabisch lessen.