Dialoog

Bospolder/Tussendijken is een vooroorlogse stadswijk in het westen van de stad met ongeveer 14.500 inwoners. De wijk wordt in het Oosten begrensd door de Delfshavense Schie en de Voorhaven in historisch Delfshaven, in het Zuidwesten door het spoorwegemplacement bij de Hudsonstraat. In het Noordwesten vormt de Mathenesserweg de grens met de wijk Spangen. De wijk bestaat uit twee delen: Bospolder is het deel ten zuiden van de Schiedamseweg, Tussendijken ligt ten noorden van de Schiedamseweg.

 

De laatste dertig jaar is de wijk sterk van aanzien veranderd: vanaf de jaren zeventig zijn veel allochtonen in de wijk komen wonen. Zij vormen nu de meerderheid van de bevolking. Centrum Arrahma probeert door het organiseren van verschillende dialoogbijeenkomsten de dialoog tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de wijk te bevorderen. 

 

 

 

Een aantal van de activiteiten zijn:

- Organiseren van iftars

- Dag van de dialoog

- lezingen

- Themadagen