Donaties

Allah de Almachtige zegt:

{De gelijkenis van degenen, die hun rijkdommen voor de zaak van Allah besteden, is als de gelijkenis van een graankorrel, die zeven aren voortbrengt, in elke aar honderd korrels. Allah vermeerdert voor wie Hij wil; Allah is Alomvattend, Alwetend} Surat al-Baqara:261

Vertrouwende op Allah en met Allah’s wil is het centrum van start gegaan. Onze stichting houdt zich bezig met dahwa, dagelijkse gebeden, huiswerkbegeleiding, het verzorgen van lessen in de Koran (memorisatie, recitatie en exegese) en in de Arabische taal (lezen en schrijven op verschillende niveau’s). Ook andere activietiten zoals, dialoog, workshops en bijeenkomsten.

We willen graag benadrukken dat deze donatie een doorlopende liefdadigheid is waarvoor je gedurende je hele leven beloond wordt en de beloning zet zich voort na je dood. Je zult je beloning ontvangen met Allahs wil voor het mogelijk maken van de activiteiten van het centrum. Je zult bij elke letter of woord worden beloond die gereciteerd, geschreven en toegepast wordt.

De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei:

”Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht.” [Overgeleverd door Muslim]

Onze Profeet (vrede zij met hem) heeft immers ook gezegd:

”Geld (eigendom) neemt nooit af door (het geven van) Sadaqa.” [Muslim]

We vragen Allaah om al jullie donaties te accepteren en moge Allah deze jullie ten goede laten komen.

Donatie kun u ook per bank overmaken naar:

BANK: NL61INGB0005236146

BIC: INGBNL2A

T.N.V.: Centrum voor Cultuur en Participatie Rotterdam