Arabisch voor kinderen

Een speerpunt binnen de stichting is het verzorgen van Arabisch lessen voor kinderen. Elke zaterdag en zondag krijgen de kinderen tussen 10:00 en 13:00 lessen in de Arabisch taal.  

De lessen worden voornamelijk gegeven door docenten die professioneel in het onderwijs actief zijn. Zo krijgen de kinderen pedagogisch ontwikkelde lessen.

Naast de lessen in eigen taal en cultuur is er ook ruimte voor spel en ontspanning. Hiernaast krijgen de kinderen een stukje opvoeding mee en hoe een bijdrage te leveren aan de buurt en de samenleving.

Omdat het contact met de ouders intensief is neemt een groot aantal leerlingen ook deel aan de huiswerkbegeleiding.

Voor het inschrijven van u kind(eren) bent u altijd op de bovengenoemde tijden van harte welkom.