Huiswerkbegeleiding

De doelen van de huiswerkklas is ten eerste het minimaliseren van de schoolachterstand die leerlingen hebben in het basis- en voortgezet onderwijs en zodoende mee te werken aan het behalen van een afgeronde opleiding in het voortgezet onderwijs. Ten tweede de sociaal culturele achterstand te verminderen door een klimaat te creëren van wederzijds respect en de aandacht te vestigen op het nut en belang van goed onderwijs. Dit alles op een zodanige wijze dat de leerling zich er prettig bij voelt.

Doelgroep

Om thuis huiswerk te kunnen maken, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Om te kunnen concentreren heeft de leerling een ruimte nodig;
  • Een motiverend omgeving;
  • De leerling moet weten hoe huiswerk aangepakt moet worden;
  • Over hulpmiddelen beschikken;
  • Voldoende beheersing van de Nederlandse taal
  • Iemand in de buurt hebben die de leerling snapt en waar de leerling vertrouwen in heeft.

 

Voor een grote gedeelte van de leerlingen in Delfshaven wordt thuis aan de bovengenoemde voorwaarden niet voldaan. Het zijn meestal leerlingen uit grote gezinnen die gebrek hebben aan ruimte om hun huiswerk te maken. De  meeste ouders zijn van allochtone afkomst en beheersen de Nederlandse taal niet voldoende om hun kinderen te helpen met het maken van huiswerk. Ook het besef van goede onderwijs en betrokkenheid bij de ouders is in sommige gevallen gering.

De doelgroep bestaat dus voornamelijk uit;

  • leerlingen vanaf groep 5,6,7 en 8 in het basisonderwijs
  • leerlingen in het voortgezette onderwijs
  • Wonend in Delfshaven en niet voldoen aan de juiste voorwaarden om thuis huiswerk te kunnen maken.

 

Tijdstip

Huiswerkbegeleiding vindt elke dinsdag en donderdag plaats tussen 18:00 en 20:00.